lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Månadens e-resurser: DiACL, The Swedish Pompeii Project & Monastica

2017-04-15

Månadens e-resurser utgörs av tre HT-databaser: DiACL (Diachronic Atlas of Comparative Linguistics), Monastica, om språklig överföring av ökenfädernas uttalanden, och The Swedish Pompeii Project, med foton, utgrävningsdata och 3D-modeller från Pompeii.

Vid våra fakulteter publiceras förutom böcker, artiklar och konferenspublikationer även flera databaser. Några exempel är:

DiACL, the Diachronic Atlas of Comparative Linguistics, som innehåller ”lexical and typological/morphosyntactic data for historical, comparative and phylogenetic linguistics. It contains data from 500 languages of 18 families”.
Ni hittar databasen här: https://diacl.ht.lu.se/ .

The Swedish Pompeii Project startade år 2000 som ett fältarbetsprojekt initierat av Svenska institutet i Rome: ”The aim was to record and analyse an entire Pompeian city-block, Insula V 1. In the recording process large quantities of data and photographs have been amassed and this is the forum we have chosen to share the collected information with those interested in the details of Pompeian houses.”
Ni hittar databasen här: http://www.pompejiprojektet.se/.

Monastica är en digital open access plattform för forskning gällande överföringen av ökenfädernas uttalanden till olika språk: ”an open access digital platform for research on the transmission of the so called Sayings of the Desert, known in Greek as the Apophthegmata Patrum and in Latin as the Verba Seniorum, as well as closely related early monastic literature.”
Ni hittar databasen här: http://monastica.ht.lu.se/ .

Senaste nyheterna

Månadens e-resurs: LOEB Classical Library
2017-10-15
Loeb Classical Library innehåller klassisk litteratur på grekiska och latin med engelsk ...

Nyförvärv september!
2017-10-05
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Katalogisering
2017-10-01
Katalogen Lovisa är bibliotekets nyckel. Med hjälp av den får du reda på vilket material som finns ...

Ny tidskrift: The Wire
2017-09-29
HT-biblioteken har startat en prenumeration på tidskriften The Wire : adventures in modern music.

Månadens e-resurs: Britannica ImageQuest
2017-09-15
Om du är i behov av bilder rekommenderar vi Britannica ImageQuest som innehåller mer än 2,5 ...

Fler nyheter