lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Månadens e-resurser: DiACL, The Swedish Pompeii Project & Monastica

2017-04-15

Månadens e-resurser utgörs av tre HT-databaser: DiACL (Diachronic Atlas of Comparative Linguistics), Monastica, om språklig överföring av ökenfädernas uttalanden, och The Swedish Pompeii Project, med foton, utgrävningsdata och 3D-modeller från Pompeii.

Vid våra fakulteter publiceras förutom böcker, artiklar och konferenspublikationer även flera databaser. Några exempel är:

DiACL, the Diachronic Atlas of Comparative Linguistics, som innehåller ”lexical and typological/morphosyntactic data for historical, comparative and phylogenetic linguistics. It contains data from 500 languages of 18 families”.
Ni hittar databasen här: https://diacl.ht.lu.se/ .

The Swedish Pompeii Project startade år 2000 som ett fältarbetsprojekt initierat av Svenska institutet i Rome: ”The aim was to record and analyse an entire Pompeian city-block, Insula V 1. In the recording process large quantities of data and photographs have been amassed and this is the forum we have chosen to share the collected information with those interested in the details of Pompeian houses.”
Ni hittar databasen här: http://www.pompejiprojektet.se/.

Monastica är en digital open access plattform för forskning gällande överföringen av ökenfädernas uttalanden till olika språk: ”an open access digital platform for research on the transmission of the so called Sayings of the Desert, known in Greek as the Apophthegmata Patrum and in Latin as the Verba Seniorum, as well as closely related early monastic literature.”
Ni hittar databasen här: http://monastica.ht.lu.se/ .

Senaste nyheterna

Nyförvärv november!
2017-12-04
Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden.

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Forskningsstöd
2017-12-01
När frågor uppstår kring val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor ger vi tips och ...

Digitaliserade svenska dagstidningar via UB
2017-11-28
Det är nu möjligt att ta del av KB:s digitaliserade dagstidningar här i Lund!

Ny tidskrift: Sound on Sound
2017-11-21
Nu har HT-biblioteken startat en prenumeration på tidskriften!

Månadens e-resurs: SVAR, Digitala forskarsalen
2017-11-15
Använd Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar i din uppsats, eller forskning. Eller varför ...

Fler nyheter