lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämnesbibliotekarier

På HT-biblioteken finns en kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde. Här ser du i alfabetisk ordning vem som har hand om vilket ämne.

ABM: Arkiv, bibliotek, museer
Ulrika Karlsson

Arabiska
Rayeheh Hamedani

Antikens kultur och samhällsliv
Marie Hoen

Arkeologi
Marie Hoen


Barnlitteratur

Kristina Nilsson

Bokhistoria
Anja Hoppe

 

Digitala kulturer
Ulrika Karlsson

 

Engelska
Mikael Borg

Etnologi
Jenny Hallström

Europastudier
Annakim Eltén

 

Filmvetenskap
Kristina Nilsson

Filosofi
Fredrik Eriksson

Folklivsarkivet
Jenny Hallström

Franska
Katarina Wickström

Författarskolan
Kristina Nilsson

Förlags- och bokmarknadskunskap
Anja Hoppe

 

Grekiska
Katarina Wickström

 

Hebreiska
Rayeheh Hamedani

Historia
Johanna Tagesson

Humanistlaboratoriet
Annakim Eltén

 

Idé- och lärdomshistoria
Fredrik Eriksson

Intermediala studier
Sofie Eriksen

Italienska
Katarina Wickström

 

Japanska
Annakim Eltén

Jiddish
Rayeheh Hamedani

Journalistik
Erik Svanström

 

Kinesiska
Annakim Eltén

Kognitiv Semiotik
Ann-Sofi Green

Kognitionsvetenskap
Fredrik Eriksson

Konsthistoria och visuella studier
Sofie Eriksen

Kulturadministration
Sofie Eriksen

 

Latin
Katarina Wickström

Lingvistik
Ann-Sofi Green

Litteraturvetenskap
Kristina Nilsson

 

Medie- och kommunikationsvetenskap
Erik Svanström

Mediehistoria
Erik Svanström

Mellanösternkunskap
Rayeheh Hamedani

Modevetenskap
Ulrika Karlsson

Musikvetenskap
Sofie Eriksen

Mänskliga rättigheter
Sofie Eriksen

 

Nordiska språk
Ann-Sofi Green

 

Religionsfilosofi med etik
Per Carleheden

Religionsbeteendevetenskap
Per Carleheden

Religionshistoria
Per Carleheden

Retorik
Erik Svanström

Rumänska
Katarina Wickström

Ryska
Annakim Eltén

 

Spanska
Katarina Wickström

Syriska
Rayeheh Hamedani

 

Teaterns teori och praktik
Kristina Nilsson

Teologi
Per Carleheden

Tyska
Anja Hoppe

 

Utbildningsvetenskap

Fredrik Eriksson (Lund) / Lina Köpsén (Campus Helsingborg)

 

Öst- och centraleuropakunskap
Annakim Eltén