lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om HT-biblioteken

HT-biblioteken är fakultetsbibliotek för dig som studerar, forskar eller undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

HT-biblioteken består av två fysiska enheter, LUX- och SOL-biblioteken. HT-biblioteken har även verksamhet riktad till de av fakulteternas personal och studenter som är placerade på Campus Helsingborg.

Hitta till LUX-biblioteket | Hitta till SOL-biblioteket   
Om LUX (Humanist- och teologcentrum) | Om SOL (Språk- och litteraturcentrum)

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Under Student, Forskare och Lärare kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder just dig. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. På våra bibliotek finns datorer, studieplatser, grupprum och tysta läsesalar till ditt förfogande.

HT-bibliotekens årsberättelser ligger på HT-fakultetens webbplats.

HT-biblioteken 10 år!

HT-biblioteken firar 10 år som organisation! Detta gör vi genom att uppmärksamma vår historia och vår nutid - genom att presentera några av våra huvudsakliga arbetsområden och genom utställningar om vårt klassifikationssystem och vår historia.

Utställningar:

  • September - november 2017: Nedslag i HT-bibliotekens historia
  • November 2017 - mars 2018: Dewey Decimal Classification på HT-biblioteken

Månadens funktion

Öppettider

LUX-biblioteket och SOL-biblioteket

Måndag - fredag: 09.00 - 19.00
Lördag: 10.00 - 16.00

Särskilda öppettider

Studenter på LUX-biblioteket

Foto: Johan Bävman

Kontakt

luxhtbibl.luse

solhtbibl.luse

Studenter som grupparbetar på SOL-biblioteket

Foto: Apelöga