lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om HT-biblioteken

HT-biblioteken är fakultetsbibliotek för dig som studerar, forskar eller undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

HT-biblioteken består av två fysiska enheter, LUX- och SOL-biblioteken. HT-biblioteken har även verksamhet för fakulteternas personal och studenter som är placerade på Campus Helsingborg.

Hitta till LUX-biblioteket | Hitta till SOL-biblioteket   
Om LUX (Humanist- och teologcentrum) | Om SOL (Språk- och litteraturcentrum)

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Under Student, Forskare och Lärare kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder just dig. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. På våra bibliotek finns datorer, studieplatser, grupprum och tysta läsesalar till ditt förfogande.

HT-bibliotekens årsberättelser ligger på HT-fakultetens webbplats.