lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om HT-biblioteken

HT-biblioteken är fakultetsbibliotek för dig som studerar, forskar eller undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

HT-biblioteken består av två fysiska enheter, LUX- och SOL-biblioteken.
HT-biblioteken har även verksamhet riktad till de av fakulteternas personal och studenter som är placerade på Campus Helsingborg.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Under Student, Forskare och Lärare kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder just dig. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. På våra bibliotek finns datorer, studieplatser, grupprum och tysta läsesalar till ditt förfogande, läs mer här.

HT-bibliotekens årsberättelser ligger på HT-fakultetens webbplats.

Rapporter rörande HT-bibliotekens verksamhet

HT-biblioteken fyller 10 år!

HT-biblioteken firar 10 år som organisation! Detta gör vi genom att uppmärksamma vår historia och vår nutid - genom att presentera några av våra huvudsakliga arbetsområden och genom utställningar om vårt klassifikationssystem och vår historia.

Utställningar:

  • September/oktober 2017: Nedslag i HT-bibliotekens historia
  • November/december 2017: Dewey Decimal Classification på HT-biblioteken

Månadens funktion

  • September 2017: Fjärrlån
  • Oktober 2017: Katalogisering
  • November 2017: Tillgänglighet
  • December 2017: Forskningsstöd
  • Januari 2017: Stöd till lärande
  • Februari 2017: Förvärv och e-medier
  • Mars 2017: Ämnesbibliotekarier

Öppettider

LUX-biblioteket och SOL-biblioteket

Måndag - fredag: 09.00 - 19.00
Lördag: 10.00 - 16.00

Särskilda öppettider

Studenter på LUX-biblioteket

Foto: Johan Bävman

Kontakt

luxhtbibl.luse

solhtbibl.luse

Studenter som grupparbetar på SOL-biblioteket

Foto: Apelöga