lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Boka undervisning

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att boka bibliotekarieundervisning till din kurs.

Boka ett undervisningstillfälle genom att kontakta den bibliotekarie som är ansvarig för det ämne som kursen/utbildningen tillhör.

Under Ämnesbibliotekarier ser du vem som ansvarar för vilket ämne. Det går också bra att kontakta oss direkt: 

LUX-biblioteket
E-post: lux@htbibl.lu.se
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket
E-post: sol@htbibl.lu.se
Telefon: 046-222 32 20

Öppettider

LUX-biblioteket och SOL-biblioteket

Måndag - fredag: 09.00 - 19.00
Lördag: 10.00 - 16.00

Särskilda öppettider

Kontakt

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20