lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Så här beställer du direkt via LIBRIS

Skapa först ett konto i LIBRIS och registrera inloggningsuppgifter. Lånekortsnumret, som du ska ange när du skapar konto, är de 10 sista siffrorna i ditt LU-kortsnummer. Välj ditt eget hemmabibliotek:

Skapa konto LUX-biblioteket
Skapa konto SOL-biblioteket

När du har skapat ett konto: Logga in

Gå till LIBRIS sökformulär via "Start" eller "Utökad sökning".

När du hittar en bok i LIBRIS som du vill fjärrlåna, beställer du så här:

  • Klicka på den blå texten "Fjärrlåna/beställ".
  • Skicka beställningen.
  • En bekräftelse kommer till den registrerade e-postadressen. Besked om anländ bok samt andra meddelanden från biblioteket kommer också till denna adress.
  • Utloggning görs via länken upptill i höger hörn.

OBS! Beställ artiklar via fjärrlåneformuläret.