lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Prislista fjärrlån

  • Lån från Sverige och övriga Norden - avgiftsfritt.
  • Lån från länder utanför Norden - 150 SEK.
  • Kopior kostar 80 SEK per artikel oavsett varifrån de kommer.
    Kopior av större arbeten, t.ex. avhandlingar kostar i regel mer. Be i sådana fall om prisuppgift. Betalning sker kontant vid lånedisken.
  • HT-fakulteten står för sina forskares och lärares fjärrlånekostnader.

OBS! Pristillägg kan förekomma, om sådant tillämpas av långivande bibliotek.