lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-12-04

Nyförvärv november!

Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden. [...]

2017-12-01

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Forskningsstöd

När frågor uppstår kring val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor ger vi tips och stöd till fakulteternas forskare. Det kan gälla olika publiceringsformer såsom open access (hur [...]

2017-11-28

Digitaliserade svenska dagstidningar via UB

Det är nu möjligt att ta del av KB:s digitaliserade dagstidningar här i Lund! [...]