lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Informationsmöte

GDPR för forskare

2018-03-14 On   10:15 - 12:00

Workshop

EndNote-introduktion

2018-04-10 Ti   10:15 - 12:00