lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Språk & översättningstjänster

Om du som forskare vill översätta din avhandling, en artikel eller ett abstract behöver du själv beställa denna tjänst. HT-biblioteken erbjuder dig som forskare eller doktorand stöd i den här processen. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur du ska gå tillväga.

Att beställa en språk- eller översättningstjänst

Det statliga ramavtalet för översättningstjänster ska användas vid beställning av en språk- eller översättningstjänst, oavsett hur uppdraget finansieras. Detta innebär att om du vill beställa en den här typen av tjänst så ska den anskaffas enligt rådande ramavtal som upphandlats av Statens inköpscentral.

Mer information hittar du i ramavtalet för språk- och översättningstjänster.

Det finns tre språkområden inom ramavtalet: engelska, svenska samt övriga språk. Olika tjänster ingår i dessa områden och olika avropsformer (former för beställning) gäller.

 • Engelska
  Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i både brittisk och amerikansk engelska. Även språkgranskning av texter skrivna på engelska går att avropa.
  • Avropsform: Rangordning eller förnyad konkurrensutsättning
   Under vissa omständigheter kan förnyad konkurrensutsättning tillämpas. Mer information om de villkor som gäller hittar du här.
 • Svenska
  Språkområdet omfattar språkgranskning och text redigering av texter skrivna på svenska.
  • Avropsform: Rangordning
   Mer information hittar du här.
 • Övriga språk
  Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i följande språk: Albanska, Arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), Danska, Finska, Franska, Grekiska, Italienska, Persiska, Polska, Ryska, Spanska, Turkiska, Tyska. Även ytterligare språk går att avropa som tilläggstjänst.
  • Avropsform: Rangordning eller förnyad konkurrensutsättning
   Under vissa omständigheter kan förnyad konkurrensutsättning tillämpas. Mer information om de villkor som gäller hittar du här.

Förfrågningsunderlag, avropsblankett, vägledning och reklamationsblankett återfinns under fliken Gemensamma dokument på varje sida för respektive språkområde.

Lathund

En lathund för beställningsprocessen kommer snart att finnas tillgänglig på den här sidan.