lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

FAQ - Research output

För dig som är forskare vid HT-fakulteterna har vi här samlat frågor och svar om förändringar i samband med införandet av LUCRIS.

Får du inte svar på din fråga här finns en generell FAQ på Medarbetarwebben, här. På intranätet finns också viktig information om bland annat HT:s beslut om vad du som forskare ska göra i LUCRIS och överföringen från HT:s forskningsdatabas. En kortare lathund för att komma igång med LUCRIS samt en utförligare manual finns tillgängliga på Medarbeterwebben (i högerkolumnen), här.

Har du frågor och funderingar kan du alltid kontakta oss på forskningsstodhtbibl.luse.

Hur påverkas forskningsredovisningen av övergången till LUCRIS?

Tidigare har information om publikationer till forskningsredovisningen hämtats från LUP. Från och med forskningsredovisningen 2016 kommer den här informationen hämtas från LUCRIS istället. Dessutom kommer även information om till exempel aktiviteter och presentationstexter att hämtas från LUCRIS.

Detta är vad du behöver göra i LUCRIS för forskningsredovisningen för år 2016:

 • Se över presentationstexter (sv/eng), publikationer och uppgifter om peer-review som förts över till LUCRIS samt komplettering med nya publikationer. Se vanliga frågor kring detta i vår FAQ. Tänk på att research output-poster som skapas eller ändras behöver valideras av biblioteket, detta kan ta någon dag.
 • Registrera aktiviteter och eventuella övriga uppgifter i LUCRIS och lämna in forskningsredovisningen via intranätet.
  (Se beslutet om miniminivå för registrering av uppgifter, som finns på intranätet).
 • Deadline för forskningsredovisningen är 2017-03-31

HT-biblioteken erbjuder två öppna LUCRIS verkstäder innan deadline, se vårens program här.

Vad behöver jag kontrollera efter överföringen till LUCRIS?

Informationen som tidigare fanns i LUP har nu överförts till LUCRIS. Strukturen i LUCRIS ser lite annorlunda ut i och med att nya dokumenttyper tillkommit och vissa fält definieras på andra sätt än i LUP. Därför kan viss information som förts över från LUP vara missvisande. Det är därför bra om du som forskare ser över dina gamla publikationer så att det ser korrekt ut. Viktigast är att gå igenom peer review och konferensbidrag, läs mer under frågorna nedan.

Hur definieras peer review/referentgranskning?

Så här definieras peer review i LUCRIS: Publikationen har genomgått granskning av oberoende sakkunniga.

I LUP användes begreppet Quality Controlled vilket var mer inkluderade och kunde även innefatta till exempel redaktionell granskning. Detta innebär att poster som är överförda från LUP i vissa fall kan ha felaktig information i detta fält. Forskare vid HT rekommenderas att gå tillbaka och kontrollera att informationen i peer review-fältet är korrekt i äldre poster.

Fältet fanns ej för dokumenttyp Books i LUP, men finns för Books i LUCRIS. Poster i denna kategori som är överförda från LUP har därför markerats som ej peer review-granskade i LUCRIS.

Vad registrerar jag mitt konferensbidrag som?

I LUCRIS ska konferenspapper registreras på olika sätt beroende på var de är publicerade, se bilden ovan.

 

 • Konferensabstracts registreras som Contribution to journal> Published meeting abstract eller Contribution to conference> Abstract beroende på om de är förlagsutgivna eller ej.
 • Förord till konferenspublikation registreras som Chapter in Book/Report/Conference proceeding> Preface to conference proceeding.
 • Redaktörskap för konferenspublikation registreras som Book/Report> Conference proceeding (editor).
 • Konferensposter registreras som Contribution to conference> Poster.
 • Contribution to conference> other – används om man vill registrera ett bidrag till en konferens som inte är ett offentliggjort paper, abstract eller poster.

Konferenspublikationer som förts över till LUCRIS från LUP har endast delvis blivit rätt, HT:s forskare rekommenderas därför att gå igenom sina konferenspublikationer. Behöver du ändra från en dokumenttyp till en annan, kontakta biblioteket: forskningsstodhtbibl.luse

I Riktlinjer för indelning av Research Output (PDF) finns mer information om de olika dokumenttyperna i LUCRIS.

Vilka ytterligare förändringar har skett som jag behöver kontrollera?

Det kan vara bra att kolla igenom dina poster som registrerades i LUP för att se att allt ser korrekt ut i LUCRIS. Utöver peer review och konferensbidrag listar vi här några saker att fästa extra uppmärksamhet på:

 • Kapitel i rapport: Denna kategori fanns inte i LUP vilket gjorde att dessa poster registrerades som bokkapitel. Hör av dig  till forskningsstodhtbibl.luse om du har poster som behöver byta kategori.
 • Miscellaneous: Det har tillkommit en del nya kategorier i LUCRIS så som Web publication/Blog post och Software, Kolla gärna igenom dina poster som ligger under Miscellaneous för att se ifall de hör hemma i någon annan kategori som tillkommit i samband med LUCRIS. Hör av dig  till forskningsstodhtbibl.luse om du har poster som behöver byta kategori.
 • Artistic work: I LUCRIS är det möjligt att märka upp research output som Artistic work, genom att klicka på Add artistic work i posten. Detta bör göras på till exempel skönlitterära verk och översättningar av sådana.

När räknas Research Output som publicerad?

I LUCRIS finns fler alternativ för vilken status en publikation har än vad det gjorde i LUP. I LUCRIS kan du välja mellan dessa alternativ: Submitted, Accepted/In press, E-Pub ahead of  print, Published och Unpublished. Det går bra att ha flera statusar vilket gör att du kan ändra status för publikationen under publiceringsprocessens gång. Så här kan det till exempel se ut: Submitted Feb 2016, Accepted/In press Aug 2016, Published Nov 2016.

Enligt våra riktlinjer för LUCRIS ska alla typer av dokument som är offentliggjorda få status Published. Som offentliggjort räknas det som är "förlagsutgivet, finns på webbsidan hos till exempel en konferens eller en myndighet, i LUCRIS, på ett USB-minne eller liknande".

Var syns det som jag registrerar i LUCRIS?

Research output som du registrerar i LUCRIS syns i Forskningsportalen ( portal.research.lu.se ) direkt efter att ha validerats av oss på biblioteket. Dagen därpå blir posten även synlig i din publikationslista på HT:s webbsidor.

Om du gör ändringar i en Research output-post i LUCRIS behöver den åter valideras av oss på biblioteket för att ändringarna ska bli synliga i Forskningsportalen och dagen därpå på HT:s webbsidor.

Aktiviteter som du registrerar i LUCRIS blir synliga i Forskningsportalen direkt.

Hur gör jag om jag hittar något som borde vara aktivitet istället för Research Output?

Det går tyvärr inte att göra om en Research Output-post till en aktivitet i LUCRIS. Ifall du upptäcker något som idag är registrerat som Research Output men som borde vara registrerat som en aktivitet, registrera själv aktiviteten i LUCRIS och hör sedan av dig till biblioteket på forskningsstodhtbibl.luse för att få de motsvarande Research Output-posterna borttagna.

OBS!
Eftersom det kommer en ny aktivitetsmodul i LUCRIS, ber vi dig att inte lägga in några forskningsaktiviteter förrän efter 2017-02-01.