lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

LUCRIS

LUCRIS (Lund University Current Research Information System) är Lunds universitets forskningsinformationssystem. Här kan du som forskare synliggöra flera olika aspekter av din forskargärning.

LUCRIS är Lunds universitets registreringsgränssnitt för publikationer och annan forskningsinformation så som information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter inom t ex samverkan. Det som registreras i LUCRIS visas i den publika Forskningsportalen portal.research.lu.se. I Forskningsportalen visas forskare, forskningsoutputs (exempelvis publikationer), projekt och enheter vid LU.

LUCRIS har ersatt LUP (Lund University Publications). Alla publikationer som fanns registrerade i LUP fördes vid övergången över till LUCRIS. Den tidigare databasen finns kvar och visar aktuell nedladdningsstatistik för alla publikationer.

För forskare vid HT-fakulteterna

Information om LUCRIS som är specifik för HT-fakulteterna, bland annat beslutet (fattat 16-04-26) om miniminivå för registrering av uppgifter, finns på intranätet.

Frågor?

Vid HT-biblioteken finns den lokala LUCRIS-support för HT-fakulteterna. Kontakta gärna forskningsstodhtbibl.luse om du har några frågor.

Medarbetarwebben finns mycket information om LUCRIS samt manualer och lathundar som behandlar många funktioner i LUCRIS.

Se även FAQ-LUCRIS som inkluderar svar på många vanliga frågor om LUCRIS. Som komplement till denna, har vi även en lokal FAQ där du bland annat hittar svar på frågor som rör HT-fakulteterna specifikt.