lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

LUCRIS

LUCRIS (Lund University Current Research Information System) är Lunds universitets forskningsinformationssystem. Här kan du som forskare synliggöra flera olika aspekter av din forskargärning.

LUCRIS är Lunds universitets registreringsgränssnitt för publikationer och annan forskningsinformation så som information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter inom t ex samverkan. Det som registreras i LUCRIS visas i den publika Forskningsportalen portal.research.lu.se. I Forskningsportalen visas forskare, forskningsoutputs (exempelvis publikationer), projekt och enheter vid LU.

LUCRIS har ersatt LUP (Lund University Publications). Alla publikationer som fanns registrerade i LUP fördes vid övergången över till LUCRIS. Den tidigare databasen finns kvar och visar aktuell nedladdningsstatistik för alla publikationer.

För forskare vid HT-fakulteterna

För information som är specifik för HT-fakulteterna om vad som ska registreras i LUCRIS, se Riktlinjer för HT-fakulteterna gällande inläggning av forskningsinformation i LUCRIS 2017-12-19.

Frågor?

Vid HT-biblioteken finns den lokala LUCRIS-support för HT-fakulteterna. Kontakta gärna forskningsstodhtbibl.luse om du har några frågor.

Medarbetarwebben hittar du mer information om LUCRIS såsom hur du går tillväga för att uppdatera din profil och registrera forskningsoutput, aktiviteter, priser och utmärkelser, projekt och kontrakt.

Här hittar du också filmade instruktioner, manualer och lathundar som behandlar många funktioner i LUCRIS.

Vi har även en lokal FAQ där du bland annat hittar svar på frågor som rör HT-fakulteterna specifikt.