lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

HT:s tidskrifter & skriftserier

Redaktioner för tidskrifter och skriftserier kan vända sig till HT-biblioteken och fakulteternas skriftserieverksamhet för att få stöd i frågor som rör publicering, spridning och värdering.

Mer om vad vi kan hjälpa till med

Publicering

Sättet att sprida en publikation påverkar dess synlighet och genomslag. Valet av publiceringsverktyg och graden av tillgänglighet har stor betydelse.  För OA-publicering kan OJS, Open Journal Systems, användas. HT-biblioteken erbjuder visningar av verktyget och visst stöd i publiceringsprocessen.

OJS
LU-publikationer som använder OJS

Spridning av skriftserier

Skriftserier vid HT presenterar och informerar om publikationerna på flera sätt, bl.a. med länkar till fulltexter, se t.ex. Mediehistoriskt arkiv 23, Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet.

Värdering

Publikationer bedöms och värderas på flera sätt. Om publikationskanalen värderas högt indikerar det ett högt värde även på artiklar i kanalen. Detta kan påverka bland annat medelstilldelning för forskare, forskargrupper, och hela lärosäten. En publikation med högt värde kan därför antas till exempel attrahera manuskript från ansedda forskare.

För redaktioner med anknytning till HT kan det vara av intresse att ta reda på hur de egna publikationerna värderas i de olika listorna. Ibland kan det också vara lämpligt att föra en dialog med de ansvariga för listorna, för att åstadkomma en bedömning av eventuell inkludering i en lista eller en ny bedömning för att eventuellt tilldelas ett högre värde utifrån de kriterier som gäller.

HT-bibliotekarierna som jobbar med vetenskaplig kommunikation och forskarstöd erbjuder stöd i denna process. Redaktioner kan få hjälp med att ta fram värden för de egna och jämförbara publikationer och vi kan ge råd inför och under eventuell kontakt med de relevanta bedömningskommittéerna.

På sidan om att mäta humanistisk forskning finns i högermenyn länkar till de ovan nämnda listorna och databaserna.

Att mäta humanistisk forskning

Kontakta oss gärna:

Annakim Eltén
annakim.eltenhtbibl.luse,

Andrea Mervik
andrea.mervikhtbibl.luse