lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Parallellpublicering

Vad är det?

Parallellpublicering görs av redan publicerade eller antagna publikationer, för att ge fri tillgång till dem.

Forskare kan ofta parallellpublicera sin senaste version av verket i det egna institutionella arkivet, ibland behövs särskilt avtal med förlaget.

Varför parallellpublicera?

  • Tillgängligheten ökar, fler kan ta del av dina forskningsresultat
  • Ökad tillgänglighet leder till att fler forskare kan bygga på dina resultat
  • Ökad tillgänglighet kan också leda till minskad onödig upprepning av forskning
  • Ökad tillgänglighet leder till fler och tidigare citeringar
  • Ett ökande antal forskningsfinansiärer kräver att publikationer görs fritt tillgängliga

Hur gör man?

När avtal med förlaget ingås, se till att få behålla rätten till parallellpublicering, i enlighet med beslutet från 2005: "Överlåtelse av publiceringsrättigheter ska undvikas. Minimikrav för författaren är rätt till parallell publicering."

Många internationella tidskriftsförlag har generella policies för parallellpublicering. I tjänsten SHERPA/RoMEO kan man söka på förlags- eller tidskriftsnamn för information.

SHERPA/RoMEO
Handledning till tjänsten (Powerpoint)

Ofta tillåter förlaget någon form av parallellpublicering, med begränsningar av verkets form - författaren har rätt att publicera sitt sista godkända manus, men inte förlagets bearbetade version - eller tidsmässiga begränsningar - författaren får tillgängliggöra verket först efter en s.k. embargotid, för humaniora ofta 18 månader.

Om avtalet inte tillåter parallellpublicering, kontakta förlaget och be om tillåtelse.

Förslag på brev etc, LUBs information om upphovsrätt

Använd SPARC Author Addendum (SAA), ett tilläggsavtal som kan läggas till förlagets avtal, för att bevara vissa rättigheter i relation till upphovsrätten. Med hjälp av detta kan författaren få behålla rätten att reproducera, sprida och framföra verket för icke-kommerisella ändamål, skapa bearbetade versioner av verket och tillåta andra att använda verket under vissa förutsättningar.

SPARC Author Addendum (SAA)