lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningsfinansiärers OA-policies

Forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på att offentligt finansierad forskning även ska vara fritt och offentligt tillgänglig. Här har vi samlat några exempel:

Vetenskapsrådet (VR)

Information
FAQ om open access

Information i SHERPA/JULIET

OA-krav?: Ja, sedan 2010

Embargotid: 6 månader

Materialtyper: Gäller vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter

Publiceringsbidrag: Nämns ej på webbplats men merkostnader för OA-publicering kan täckas av VR:s projektstöd och bör därför räknas in i totalbeloppet i ansökan

Riksbankens jubileumsfond (JR)

Information

Information i SHERPA/JULIET

OA-krav?: Ja, sedan 2010 (man kan ansöka om undantag)

Embargotid: 6 månader

Materialtyper: Gäller vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferens-publikationer

Publiceringsbidrag: Schablonbidrag på 30 000 SEK per projekt som läggs till projektets budget

Sjunde ramprogrammet (FP7)

Information (PDF)

Information i SHERPA/JULIET

OA-krav?: Nja, måste kunna visa ”best efforts” (gäller under FP7 perioden 2008-2013)

Embargotid: 12 månader för humaniora

Materialtyper: Gäller final published research articles or final peer-reviewed manuscripts

Publiceringsbidrag: Ja, ”reimbursing fully open access publishing costs during the duration of FP7 research projects”

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (K&A W)

Information

Information i SHERPA/Juliet

OA-krav?: Ja

Embargotid: Nämns ej

Materialtyper: Nämns ej

Publiceringsbidrag: Merkostnad kan tas upp som en direkt kostnad i projekt-ansökningar

Horizon 2020

Information

Information i SHERPA/Juliet

OA-krav?: Ja

Embargotid: 6 månader (12 månader för humaniora) 

Materialtyper: ”peer-reviewed scientific publications”. Gäller även data.

Publiceringsbidrag: Ja, APCs ersätts under projekttiden. Pilotprojekt på gång för att kunna ge ersättning även efter projekttidens slut.

Kontakt

E-post: forskningsstodhtbibl.luse

Relaterat

SHERPA/JULIET Forskningsfinansiärers Open Access-policies

Forskningsservice, LU