lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mjukvara och verktyg

Att använda rätt verktyg och mjukvara kan hjälpa till att göra din forskning mer effektiv. Listan nedan består av vanligen använda verktyg, som kan användas vid olika tillfällen i forskningsprocessen.

 • Nvivo: Verktyg för analys av kvalitativa data.
 • Excel: Program för arbete med kalkylblad.
 • QGIS: Open source geografiskt informationssystem.
 • OpenRefine: Open source-verktyg för att tvätta och transformera data.
 • Collectica for excel: Ett enkelt sätt att skapa bättre metadata till dina excel-kalkylblad.
 • SPSS: Program för arbete med statistiska data.
 • Gephi: Open source-mjukvara för visualisering och nätverksanalys.
 • CLAN: Gratis program för att transkribera och analysera talat språk.
 • Mindjet: Mind mapping-mjukvara som kan användas för projektledning, brainstorming etc.
 • Filemaker Pro: Ett databasverktyg.
 • Transkribus: Ett verktyg för transkribering och textigenkänning.

Kontakta IT-enheten för att få veta hur du skall installera programmen och vilka kostnader som ev. finns.

HumLabbet erbjuder både längre kurser och kortare tutorials för några av de verktyg som används där. De har också skrivit ett antal guider.